Świadczy usługi celne w bardzo szerokim zakresie:
 • odprawy celne importowe
 • odprawy celne eksportowe
 • odprawy celne tranzytowe
 • odprawy celne procedur gospodarczych (skład celny, uszlachetnianie czynne, bierne, odprawa czasowa)
 • udzielanie zabezpieczenia na dopuszczenie do obrotu i zabezpieczenia tranzytowego
 • legalizacja świadectw pochodzenia
 • legalizacja karnetów ATA
 • wystawianie dokumentów przewozowych: KARNET TIR, CMR, INF3
 • obsługa zgłoszeń INTRASTAT
 • obsługa zgłoszeń towarów akcyzowych w obrocie wewnątrz wspólnotowym
 • sporządzanie deklaracji akcyzowych
 • przesyłki pocztowe
 • odprawa alkoholu
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na nabywanie towarów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
 • obsługa celna przeładunków
 • reprezentowanie firm przed organami celnymi