Logistyka

Departament Logistyki w firmie PDH zajmuje się zarządzaniem całym łańcuchem dostaw. Łańcuch ten rozumiemy jako zespół czynności powodujących przepływ przewożonych przez nas samochodów od punktu załadunkowego, aż do punktu rozładunkowego. Do dodatkowych zadań Departamentu Logistyki należą również: zaopatrzenie taboru własnego, odprawy celne, pozyskiwanie nowych podwykonawców, spedycja oraz składowanie. Podczas wykonywania naszych działań wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki oraz programy komputerowe przystosowane specjalnie do naszych potrzeb.